Rounded Rectangle: O NAMA
Rounded Rectangle: PROJEKTI
Rounded Rectangle: KALENDAR
Rounded Rectangle: KONTAKT
Rounded Rectangle: POVEZNICE

KALENDAR

Rounded Rectangle: KALENDAR

 Udruga Partnerstvo za društveni razvoj (PSD) i Udruga Jav.Na pozivaju Vas na sudjelovanje u projektu “Jačanje društvenih kapaciteta za borbu protiv korupcije (E-SCORE)” u sklopu IPA 2011 programa.

Aktivnosti u kojima biste sudjelovali unutar projekta su sljedeće:

a. Trodnevna radionica u Zagrebu

b. Istraživanje i pisanje 10 članaka istraživačkog karaktera

c. Prezentacija nalaza o kojima ste pisali u Vašim člancima na konferencijama na nacionalnoj i lokalnoj razini.

 

Pristankom na sudjelovanje u projektu bili biste obavezni:

a. sudjelovati na trodnevnoj radionici

b. napisati 10 članaka istraživačkog i analitičkog karaktera, vodeći se metodologijom dogovorenom na trodnevnoj radionici

c. sudjelovati na konferencijama na nacionalnoj i/ili lokalnoj razini, te prezentirati najvažnije nalaze o kojima ste pisali u Vašim člancima.

 

 Molimo sve zainteresirane istraživačke novinare/ke da se prijave putem el. pošte na info@psd.hr. Prijavi je potrebno priložiti Motivacijsko pismo i dva autorska djela novinara/ke. Rok za podnošenje prijava je utorak, 14. srpnja 2015. godine. Odabrane/i novinarke/i sudjelovat će u projektu u ukupnom trajanju od 16 mjeseci (od rujna 2015. do prosinca 2016.).

Trodnevna radionica izgradnje kapaciteta održat će se u Zagrebu, tijekom mjeseca rujna 2015. godine. Istraživanje i pisanje članaka (10 članaka po novinaru/ki) predviđeno je u razdoblju od listopada 2015. godine do listopada 2016. godine (u prosjeku jedan članak mjesečno). Zagovaračke aktivnosti, odnosno prezentacija nalaza o kojima ste pisali u Vašim člancima na konferencijama na nacionalnoj i lokalnoj razini planirane su u peridou od studenog do prosinca 2016. godine