Rounded Rectangle: O NAMA
Rounded Rectangle: PROJEKTI
Rounded Rectangle: KALENDAR
Rounded Rectangle: KONTAKT
Rounded Rectangle: POVEZNICE

PROJEKTI

Javni naručitelj je dužan primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi. Zakon o javnoj nabavi je tek jedan od izrazito složenih područja koje javnonabavljačka zajednica primjenjuje prilikom provedbe postupaka javne nabave, a ujedno je dužna pridržavati se i pravne regulative svih drugih zakona (Zakon o gradnji, Zakon o telekomunikacijama, Zakon o energiji..). Slijedom navedenog, javnonabavljačka zajednica ima značajan utjecaj i može značajno utjecati na gospodarska kretanja te indirektno upravljati i proizvodnjom (usluga, radova i robe).


Primjena zakona iz područja upravljanja okolišem, zaštite okoliša i upravljanja otpadom, u ranoj fazi, dok se tek razvija nabavna strategija, provodi postupak javne nabave ili još ranije, u samoj proizvodnji, znatno može utjecati na ulogu javnonabavljačke zajednice na zaštitu okoliša. Javnonabavljačku zajednicu čini preko 3.700 različitih vrsta naručitelja (ministarstava, državne uprave, jedinice lokalne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne (regionalne) samouprave, itd..), ali sukladno Uredbi o popisu obveznika primjene Zakona o javnoj nabavi taj je broj neiscrpan i time znatno veći.

 

Sumiranje znanja o javnoj nabavi na jednom mjestu, alati za primjenu i praćenje primjene zelenih kriterija kroz iskustva iz EU predstavljaju dobrobit i primjer društveno odgovornog poslovanja i upravljanja javnim financijama, kako za javne naručitelje, tako i za ponuditelje na hrvatskom i europskom tržištu i svih dionika sustava.

Osvještavanje kako je tek uzimanje punog raspona troškova i cjelokupnog utjecaja na okoliš tijekom LCC (životnog ciklusa određenog proizvoda, usluge ili radova) predstavlja ukupnu cijenu troškova (nabavna cijena, instalacija, troškovi rada, energenti, rezervni dijelovi, održavanje, zbrinjavanje otpada, odlaganje otpada, porezi i slično), te je nužno raditi na implementaciji takovog sustava prilikom pripreme strategije nabave za svakog javnog naručitelja, te implementaciji takve prilagođene proizvodnje prilikom razrade strategije proizvodnje usluge, roba ili radova za svakog ponuditelja u sustavu javne nabave.

Rounded Rectangle: PROJEKTI
Rounded Rectangle: E-SCORE